371 HSS, priama drážka, lámač triesky

 
Spôsob zobrazenia