371 HSSE, brúsený, lámač triesky, priama drážka

 
Spôsob zobrazenia